Zelfcoaching

Zelfcoaching-gedragsverandering

De snelste manier om gedrag van jezelf én van anderen blijvend te veranderen is zelfcoaching. Een gestructureerde methode waarin relevante wetenschap direct toepasbaar is gemaakt. Je hoeft je niet te verdiepen in de theorie. Deze methode is eenvoudig herkenbaar en zéér effectief. Wetenschappelijk onderbouwd, en geaccrediteerd.

Met zelfcoaching streven we naar de optimale mindset om te presteren en te leren; flow. In flow gaat alles vanzelf, je bent ontspannen en voelt je één met je taak en je omgeving. Optimale prestaties volgen als vanzelf.

In en na de eerste training ervaren deelnemers direct een doorbraak in hun resultaat. Ook in de organisatie neemt teamflow en rendement direct toe.
“De ervaring van zelfcoaching zorgt voor meer trots, voldoening en resultaat”

Gedragsverandering en organisatie-ontwikkeling

De organisatie wil groeien, meer klantwaarde leveren. Binnen een steeds veranderende omgeving. Voortdurend presteren én bijleren is de uitdaging. Omdat de meeste mensen willen leren maar ook zelf de regie willen houden is gestructureerde zelfcoaching zeer effectief. In en na de training gaat iedereen gemotiveerd aan de slag. Letterlijk en figuurlijk komen we in beweging. We reflecteren over het werk. Onnodige spanning buigen we om in positieve focus. Samenwerken…het kan effectiever met minder gedoe.

Casus

Twee medewerkers van een MKB-bedrijf communiceerden met briefjes. Ze spraken al 3/4 jaar niet meer met elkaar terwijl ze geacht werden nauw samen te werken. We hebben ze beiden 2 uur in beweging gebracht; ze ervoeren hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid in wederzijds gedrag. De motivatie en het zelfvertrouwen om te veranderen kreeg een boost. De volgende dag ruilden ze van functie. Face-to-face, on speaking terms, werkten ze elkaar in in hun nieuwe functie. Ze besloten tot nieuw constructief gedrag.

Kenmerken van Zelfcoaching

Actief ervaringsleren.
Reflectie dicht op de actieve beleving.
Directe prestatiedoorbraak.

‘Zelfcoachers’ worden ondernemender, vitaler, nemen verantwoordelijkheid en gaan beter samenwerken. Meten van de veranderingen in beleving en resultaat. Intensief, prettig, effectief. Meer dan verwacht. Duurzaam resultaat.

Mindfulness, cognitieve gedrags- en emotieve gedragsverandering, communicatie-theorie, stressmanagement, interpersoonlijke neurobiologie. Neurobiologie; theorie, op 1 A4-tje geïntegreerd in het simpele leermodel zelfcoaching.

Van individuele flow naar high-performance cultuur

De trainingsopbouw is van individu, naar duo’s, naar teams, naar organisatie. Van leermodel naar training on-the-job. Doen-reflectie-leren en verbeteren.

Ter inspiratie