Zelfregulering

Zelfsturing, -regulering en -coaching. Drie begrippen die erg dicht tegen elkaar aan schuren. Om je eigen gedrag bij te sturen moet je leren; zelfcoaching. Door zelfregulering komt richting geven en onderweg leren samen.  Ik zal vanaf hier met name de term zelfregulering gebruiken. 

De snelste manier om gedrag van jezelf én van anderen blijvend te veranderen is zelfregulering; hoe kom je tot een mindset die gefocust, ontspannen en gericht is op het doel? Zelfregulering is gestructureerde methode waarin relevante wetenschap direct toepasbaar is. Je hoeft je niet te verdiepen in de theorie. Deze methode is eenvoudig herkenbaar en erg effectief. Innovatief, wetenschappelijk onderbouwd, en geaccrediteerd.

Met zelfregulering streven we naar de optimale mindset om te presteren; flow. In flow gaat alles vanzelf, je bent ontspannen en voelt je één met je taak en je omgeving. Optimale prestaties volgen als vanzelf. In de eerste training ervaren deelnemers een doorbraak in hun resultaat. Met zoveel impact dat ook in de organisatie teamflow en rendement direct toenemen.

Kenmerken van Zelfregulering

Mensen die zichzelf sturen via zelfcoaching worden ondernemender, vitaler, nemen verantwoordelijkheid en gaan beter samenwerken. Het is intensief, prettig, en effectief. Meetbaar. Het levert meer op dan je vooraf verwacht. Met duurzaam resultaat.

De methode is gebaseerd op cognitieve- en emotieve gedragsverandering, communicatie-theorie, stressmanagement, interpersoonlijke neurobiologie en mindfulness.

De trainingsopbouw is van individu, naar duo’s, naar teams, naar organisatie. Van leermodel naar training on-the-job. Doen-reflectie-leren en verbeteren.

De gestructureerde zelfregulering zorgt voor trots, voldoening en resultaat