Maatwerk Succesversnelling

Vanaf de eerste training beleven bedrijf, team of individu positieve veranderingen. Uiteraard heeft verandering in een complexe bedrijfsstructuur en -cultuur

meer tijd nodig dan bij één individu. En ook; hoe ernstiger de situatie is hoe meer aandacht vereist is. Hier tref je enige standaardisering van de aanpak. Maar maatwerk is vanzelfsprekend. 

Thema’s

High-performance-bedrijfscultuur

Organisatie-transitie voor bedrijven die goed willen blijven presteren onder snel veranderende omstandigheden. In grote sociale structuren houden we elkaar gevangen in ‘normaal’ gedrag. Dat is lastig als de omgeving ander gedrag en vernieuwde producten en diensten van je vraagt.

Welke waarden, normen, communicatie en gedragsveranderingen zijn nodig om de flexibiliteit van het bedrijf te bereiken? Na ons jaartraject kun je spreken van een ‘high-performance-cultuur’ en verrijking voor individueel welzijn.

Zelfsturende teams

Met het doorgronden van het zelfregulerings-leermodel presteert men duurzaam beter onder drukvolle omstandigheden. Voor team en individu bereiken we een doorbraak in zelfregulering, samenwerking, productiviteit, en welzijn. Hiervoor zijn maximaal 5 sessies noodzakelijk naast het oefenen in de praktijk van alledag.

Leiderschap: met hoofd en hart naar ontwikkeling van volledig potentieel. 

Kennismaking met zelfregulering geeft een boost aan zelfvertrouwen en motivatie om gedrag blijvend te veranderen. Ik, jij, ieder voor zich weet wat goed voor hem/v  is. Pak de vrijheid en verantwoordelijkheid om meer uit jezelf en anderen te halen. Dit innovatieve model laat je vanaf de eerste bijeenkomst beleven dat er meer in zit; in jezelf en in je omgeving. 

In elke training ervaar je een doorbraak, individuele groei en betere resultaten. Je neemt oefeningen mee voor op het werk of in het leven. Om door te gaan met groei en succes.

Individuele zelfsturing

Zowel de intake als het coachingstraject kunnen online en in real life plaatsvinden.

Je kunt nu nog sneller en flexibeler geholpen worden met onze online dienstverlening.

Stress, angst, depressie, burnout, loopbaan-onzekerheid, zingeving, enz. 

Wanneer je direct geholpen wil worden (geen wachtlijst!), kun je nu online terecht. Wanneer het klikt kunnen we direct aan de slag met; Wat is er precies aan de hand en hoe kan ik het onder controle krijgen?